Blött, kallt och mörkt

Kvällens träning lockade ett 30-tal entusiaster, trots ruskväder och mörker.

Det tränades på sommarens Tjogetbanor, vilka inte var så lätta. Banorna var alla avsedda för dagorientering, men nu var det riktigt mörkt.

Glenn hade satt ut 24 kontroller, och nästan alla på rätt plats.

De flesta hade nog lite problem här och var i skogen, men till slut var alla hemma igen.

Lite problem blev det även att fixa sträcktiderna då en del enheter hade sommartid och några vintertid. Några glömmer att tömma brickan innan, andra att stämpla vid start eller mål, men det mesta går ändå att fixa till.

Se resultat

Ronny, 9 Nov 2010
Slutdatum för visning saknas