Lämna ditt bidrag till Skäverydsbladet.

Nu är det hög tid att finputsa DIN artikel till nästa utgåva av Skäverydsbladet.

Lämna ditt bidrag till någon i tidningskommittén senast den 24 november.

Tidningskommittén består av

Lena Torstensson 0471-40150 lena.torstensson@skola.emmaboda.se
Maj-Britt Ekdahl 0471-12721 maj-britt.ekdahl@telia.com
Göte Lundberg 0471-12435 gote.lundberg@telia.com
Jan Andersson 0471-12318 jan_greger@telia.com

Jan Andersson, 9 Nov 2010
Slutdatum för visning saknas