Sista säkra är bra att kunna!

Kvällens träning gick ut på att hitta en Sista Säkra inför varje kontrolltagning.

Det är bra att lära sig att alltid söka upp en säker utgångspunkt innan man finorienterar in till kontrollen. Fram till SistaSäkra kan man ofta hålla högre fart och grovorientera.

I kväll fanns det reflex vid olika förslag på SistaSäkra.

Joel och Filip fattade snabbt hur man måste tänka och var snabbast av alla på gul bana.

Ola tyckte det var en nyttig övning. Han var dessutom i topp på orange bana.

Jörgen och Joakim skulle kanske behöva SistaSäkra utmärkta på tävling också. Nu var de först på blå bana, men Per och Göte var inte långt efter.

Nästa vecka är Glenn ansvarig för träningen. Då används en del av Tjogetbanorna. Kanske kommer vi att hitta lite stigar (trajar) efter alla Tjogetlöparna.

Se resultat i Winsplit

Ronny, 2 Nov 2010
Slutdatum för visning saknas