Klurigt med stora ringar

I kväll var det stora ringar på kartorna. Det gällde att hitta skärmen vid något av föremålen i ringen.

Jörgen och Gun-Britt hade satt ut många skärmar med olika svårighetsgrad och dessutom en och annan falsk kontroll.

Ibland var kontrollen vid en sten, men det fanns många stenar i ringen. Ibland var det flera punkthöjder att välja på. Det gällde att hålla sig i ringen för att hitta skärmen.

I resultatlistan kan man se vilka och hur många kontroller varje löpare hittat, samt vilken tid det tagit.

Se resultat

Ronny, 26 Okt 2010
Slutdatum för visning saknas