Vill du vara med på Familjeläger

Styrelsen har beslutat att årets familjeläger blir den 14-15 augusti.

Platsen är ännu inte bestämd, men det kommer att bli någonstans i Blekinge.

Meddela gärna om du är intresserad att vara med via info@evok.se.

Definitiv anmälan görs när vi vet var lägret ska vara.

Ronny, 21 Maj 2010
Slutdatum för visning saknas