Lunchpasset igång!

Nu finns det första LUNCHPASSET under loggan MOTIONSPASS. Sprintkartan över dammarna vid Flygt bjuder ett trevligt område för jogging eller promenad.

Lunchpasset fungerar på samma sätt som Rastpasset och är i första hand tänkt som en service till anställda på företagen i området.

Det finns inget som hindrar att vem som helst laddar ner karta och bilder för att gå Lunchpasset.

Tänk på att bilderna är tagna innan lövsprickningen så det kan se lite annorlunda ut på en del platser.

Det kommer så småningom ytterligare ett lunchpass i samma område.

Sänd gärna dina bokstäver till info@evok.se så får vi resurser att göra fler övningar.

Ronny, 17 Maj 2010
Slutdatum för visning saknas