Hjärtstartaren(defibrillatorn)

Styrelsen har bestämt att hjärtstartaren bör finnas med vid aktiviteter som ligger lite längre från centralorten. Några medlemmar har fått information om hur den fungerar och kommer att ansvara för att den kommer med ut och placeras väl synlig, ifall den skulle behövas. Logga in under medlemssidan och se efter i dokumentarkivet om Du är uttagen som ansvarig och i så fall när.

Jörgen, 15 Apr 2010
Slutdatum för visning saknas