5-km spåret avhugget

Det långa skidspåret går ej att åka på längre. Det är avhugget!

Man har inlett slutavverkning på skogen där spåret går över den lilla bron längst söderut. Det ligger stockar över spåret så f.n. går det ej att åka där.

Christer, 19 Feb 2010
Slutdatum för visning saknas