Torsdagens löpträning lockade fler

Deltagarantalet ökade på torsdagens löpträning....

Vi var 24 löpsugna i varierande ålder som trotsade kyla o snö på torsdagskvällens löpträning från Simhallen.
Det blev 10 fler än förra gången, vilket är mycket glädjande !
Tillsammans sprang dessa 24 deltagare 108 km.
Vi för statistik, så att de som vill kan följa hur många km som var och en har avverkat.

Nästa träning torsdag 11/2, Välkomna !!!

Peter, 5 Feb 2010
Slutdatum för visning saknas