Nu startar RASTPASSET!

Nu är första RASTPASSET för skolan i Emmaboda färdigt. Tanken är att ge varje elev möjlighet att röra på sig lite extra under rasterna. Övningens karta, bilder och startkort kan laddas ner och kopieras fritt.

Filerna som är i PDF-format finns även tillgängliga via knappen MOTIONSPASS under Naturpasset.

Bokstäver för bilderna ska paras ihop med kontrollsiffrorna, precis som på naturpasset.
På kontrollringarna finns en liten öppning. Den anger var fotografen stått när bilden togs.

Samla gärna in ifyllda startkort klassvis. Klubben redovisar till Idrottslyftet som ger oss bidrag för skolorienteringen.

Klubbmedlemmar och andra som prövar RASTPASSET kan även e-posta resultatet till info@evok.se.Hämta karta för 1:a Rastpasset
Hämta bilder för 1:a Rastpasset
Hämta startkort för 1:a Rastpasset

Ronny, 10 Nov 2009
Slutdatum för visning saknas