Gammalt rekord slaget!

2008 gjordes 475 starter i orienteringstävlingar av medlemmar i klubben. I år har vi hittills nått upp i 502 starter. Detta är också fler än tidigare rekord från 2003.

Ökningen ligger till stor del på ungdomssidan och de nya familjer som börjat tävla. Antalet medlemmar som deltagit i tävling var 2006 - 29, 2007 - 40, 2008 - 48, och i år 61. En dubblering på 3 år.

Denna trevliga statistik kan du läsa i programmet Orient. Här bokförs alla våra äventyr på tävlingar. Det går att se varje löpares individuella resultat. Du kan även läsa ställningen i vårt vandringspris Skogspokalen, Ungdomens tävlingspris och Klubbmästerskap.

Programmet Orient hittar du under Orientering/Skogspokalen, eller under länkar. När du loggar in som medlem måste du ange ett lösenord. Känner du inte till lösenordet sänder du ett email till info@evok.se. Det är samma lösenord som används för Sverigelistan.

Ronny, 27 Sep 2009
Slutdatum för visning saknas