Skolorientering i Lindås

Klass 5 tränade orientering på lektionstid i dag. De började med en passa-kartan-övning som verkade enkel, men fodrade koncentration hela tiden.

De flesta eleverna klarade uppgiften felfritt, men bara hälften av lärarna.

Sprintbanan, som hade 16 kontroller, krävde också att kartan var rättvänd hela tiden för att inte göra några misstag. På sträcktiderna kan man se att Emanuel Gottfridsson, som tog det lugnt (inte var snabbast mellan kontrollerna) fick bästa tiden sammanlagt.

Tyvärr fick några elever avbryta för att hinna med skolskjutsen.

Nästa onsdag ska samma klass prova Poängorientering.

Se sträcktider

Ronny, 9 Sep 2009
Slutdatum för visning saknas