Funktionärer Tjoget

Funktionärs listor för Tjoget 4-5 Juli och uppbyggnad av TC 30 Juni.
Vid uppbyggandet har vi avfärd från Flygts pakering 17:30 eller kom direkt till Kosta 18:00

Står ert namn inte med på någon lista, men ni är beredda att hjälpa till, hör av er till någon i tävlingsledningen.

Funktionärer Tjoget
Funktionärer Uppbyggnad

Joakim, 28 Jun 2009
Slutdatum för visning saknas