Veckans bana i Vissefjärda

Nu är kontrollerna för den sista "Veckans bana" utsatta.

Starten är på vägen mot Eremitemåla. Det går bra att parkera mellan vägen och elljusspåret.

Korta banan är denna gång med gul svårighetsgrad. Det finns många stigar att hålla reda på och några kontroller sitter en liten bit in i skogen.

Mellanbanan och långa banan går i nordvästra delen i ett område som gallrades när kartan var ny 2004. Det ligger fortfarande en hel del ris, men drivningsvägarna är oftast tydliga. Terrängen med ris i botten är på kartan markerad med grönt streckraster. Rastret finns i 2 utförande. Det med tätare streck innebär mera ris och riktigt svårlöpt.

Mellan kontrollerna med kod 43 och 44 på mellan och långa banan finns en tomtmark som är rödmarkerad. Anledningen är att här finns hästar. Passera här på vägen eller på åkern öster om tomten så är det inga problem.

Ha det så kul i skogen!

KONTROLLERNA ÄR NU INPLOCKADE

Ronny, 31 Maj 2009
Slutdatum för visning saknas