Anmälningsavgifter 2021

Nu i höst har tävlingar kommit igång igen. Flera nya medlemmar vill kanske tävla och då gäller följande bestämmelse om anmälningsavgifter.

EVOK betalar avgifter upp till 150/dag. Gäller tävlingar som är sanktionerade av Orienterings-, Skid-, Friidrotts- och Cykelförbunden (även närtävlingar).
Efteranmälningsavgiften betalar Du själv (debiteras Dig i efterhand) förutom efteranmälningsavgiften i Öppna klasser.
Är Du anmäld och inte startar (oberoende av orsak) får Du betala anmälningsavgiften själv (debiteras Dig i efterhand).

Läs mera om bestämmelserna i
Anmälningsavgifter 2021

Jörgen F, 3 Sep 2021
Slutdatum för visning: 30 Nov 2021