Cirkelträning

Vi flyttar ut igen.

På grund av läget med Covid-19 och att det känns lite trångt i C-hallen kommer vi tillsvidare köra cirkelträningen ute.
Vi kommer att vara på samma plats som i våras (asfaltsplanen bakom C-hallen).
Meddelande om ev inställd träning meddelas i SMS grupp ca 18.00 samma kväll.
Är ni inte med i SMS gruppen så får ni kontakta Ola eller Lotty för besked.
Ola 070-665 05 40, Lotty 070-513 03 71

Ola, 4 Nov 2020
Slutdatum för visning: 30 Nov 2020