Inställd Årsfest!

Styrelsebeslut 18/10

Vi har beslutat att ställa in vår traditionella årsfest i November, då vi bedömer att vi inte kan arrangera detta på ett säkert sett med rådande corona restriktioner.

Vi återkommer istället längre fram med en alternativ aktivitetsdag utomhus.

Väl mött då och sköt om er!!

Styrelsen, 18 Okt 2020
Slutdatum för visning: 30 Nov 2020