Styrelsebeslut

Styrelsen beslutade vid möte den 21 sept 2020 att

- ingen reseersättning utbetalas till tävlingar fr.o.m. 2020-09-22 tills vidare. Enl Coronabestämmelserna bör ingen samåkning ske. Dessutom har vi dåligt med inkomst då Tjoget ställdes in.
- ingen vinnare av Skogspokalen utses under 2020.
Pandemin har gjort att medlemmarna inte på ett rättvist sätt kunnat tävla om pokalen. Pokalen tävlas om fem år och kommer nu att omfatta 2018-2023.
- inga klubbmästare utses under 2020 p.g.a. samma skäl som ovan.

Jörgen F, 22 Sep 2020
Slutdatum för visning: 31 Dec 2020