Cirkelträning UTE

Vi fortsätter minst maj ut.

Hej
Vi har nu bestämt oss för att fortsätta med träningen i maj.
Vi kommer att hålla till bakom sporthallen i Emmaboda om inget annat meddelas.

Ola, 4 Maj 2020
Slutdatum för visning: 30 Maj 2020