Cirkelträning UTE

Från och med den 18 mars kör vi ute.

Hej
På grund av läget som vi har med Corona viruset, har vi bestämt oss för att köra cirkelträningen UTE. Vi kommer att hålla till bakom sporthallen i Emmaboda, där man spolar is på vintern.
Nytt härligt program, häng med!

Ola, 17 Mar 2020
Slutdatum för visning: 29 Mar 2020