Kallelse till årsmöte 2020

Medlemmar i Emmaboda Verda OK kallas till årsmöte i klubbstugan, Skäveryd kl 15:00 söndag den 2 februari 2020

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 januari 2020

Årsmötet avslutas med sedvanligt fika och semla när dagordningen har genomgåtts.

Dagordning läggs in på Emmaboda Verda OK:s hemsida i Dokumentarkivet under rubriken ”Årsmöteshandlingar”, senast den 12 januari 2020

Upplysningar: Ytterligare upplysningar kan erhållas av Siv Larsson, sekr, 070 511 92 40

VÄLKOMNA!

Styrelsen
Ola Fransson
ordförande

Siv Larsson, 29 Dec 2019
Slutdatum för visning: 2 Feb 2020