Styrelseprotokoll nr 9 2019-10-28

Styrelseprotokoll nr 9 med bilagor

Styrelseprotokoll nr 9 2019-1028 finns att läsa i dokumentarkivet. Till protokollet finns även 2 bilagor.
Bilaga 1 handlar kortfattat om Eva Regin-Jonsthons redovisning inför styrelsen angående "Sträva - Emmaboda aktivitetsområde" samt om en cykelsektion i Emmaboda Verda OK.
Bilaga 2 är en lathund från Riksidrottsförbundet och handlar om begränsat registerutdrag.

Siv Larsson, 7 Nov 2019
Slutdatum för visning: 8 Dec 2019