Ungdomens 5-dagars etapp 4

Tisdag 28 maj, avresa från Xylems parkering klockan 16,45.
Vi åker till Övraby, väster om Söderåkra.
Ingen dusch.

Kerstin, 26 Maj 2019
Slutdatum för visning: 29 Maj 2019