2019-06-20

Ansvariga för sjukvårdsväska och defibrillator.

Hej!
Nu är listan uppdaterad över vilka som ansvarar för sjukvårdsväskan och defibrillatorn f.o.m. 2019-04-15-2020-04-15. V.g se dokumentarkivet under rubriken "Övriga"

Maria Eriksson, 20 Maj 2019
Slutdatum för visning: 30 Dec 1899