När påsken är över...

på tisdag kväll tränar vi kurvorientering i Skäveryd.

Anders och Gerda har skapat en kurvövning med poängorientering.

Det finns 20 kontroller och du väljer själv hur många och i vilken ordning du besöker kontrollerna.

Totalt kan du få max 260 poäng och maxtiden är en timme.

Glöm inte att ta med kompass och SI-bricka!

Ronny, 19 Apr 2019
Slutdatum för visning: 25 Apr 2019