Ändrade regler för reseersättning vid tävling!!!

Vi har ju från styrelsens sida förvarnat om att vi kommer att ändra lite i våra regler för ersättning vid resor till tävlingar.

De ändringar vi gjort är:

Egenavgiften höjs från 40:- till 60:- för förare eller medföljande EVOK-medlem(fr. 18 år).

Reseersättning utgår endast vid utlyst samåkning från Xylem. Resande som kör själva erhåller således ingen ersättning från EVOK.

Dessa ändringar gäller från och med 1/4, vilket i praktiken innebär för tävlingar fr.o.m. nästa helg.
Ni som tänker ansöka om ersättning för tävlingar t.o.m. 31/3 enl. gamla regler, bör lägga in dessa snarast under veckan som kommer.

Reseräknings mallen kommer ändras i slutet på veckan som kommer och dokumentet med regler blir också uppdaterat då.

Har ni frågor gällande dessa förändringar är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen.

Styrelsen, 31 Mar 2019
Slutdatum för visning: 31 Maj 2019