Reseersättning

Styrelsen meddelade på årsmötet att det kommer ske förändringar för reseersättningen till tävlingar

Förändringen skulle varit klar till 1 mars då det är tävlingspremiär men då styrelsen inte lyckats formulera de nya reglerna för reseersättningen så kommer de gamla reglerna gälla tills vidare.

Styrelsen, 27 Feb 2019
Slutdatum för visning: 30 Apr 2019