Veteran-ol 14 nov 2018

Välkomna till Veteran-ol med start och mål i anslutning till Ödevata Fiskecamp.

Inbjudan
PM

Jörgen F, 11 Nov 2018
Slutdatum för visning: 14 Nov 2018