Moment-träning på tisdag!

Tisdag 23/10 är OL-träningen i Skinnabo.

Kör väg 120 i riktning mot Nybro. Ca 3 km från Lindås hänger en skärm. Här kör du in åt höger och följer skogsvägen 1 km till samlingsplatsen.

Det finns 3 banor att välja på:

Korta är 2,2 km och består av linjeorientering och kontrollplock.

Mellanbanan är 3,7 km med kurv-OL, korridor, linje och kontrollplock.

Långa banan är 4,1 km med kurv-OL, korridor, linje och kontrollplock.

För att ingen skall stressa blir det poäng_OL utan tidtagning. På line- och korridor_Ol finns kontroller som ej är inlagda på kartan. Varje kontroll ger 10 poäng.

Ronny, 18 Okt 2018
Slutdatum för visning: 24 Okt 2018