Kurv-ol tisdag den 16 okt i Skäveryd

I denna träning koncentrerar vi oss på kurvbilden (brunbilden). Kontrollpunkterna består uteslutande av gropar, sänkor, höjder och punkthöjder.

På kartan finns i stort sett endast brun och blå färg kvar (förutom på bana 4 där även en stig finns).
Banlängder:Bana 1; 3,4 km, bana 2: 2,9 km, bana 3: 2,2 km och bana 4 (för nybörjarna) 1,0 km.
Skala 1:7500
SportIdent
Kompass och nattlampa behövs.

Jörgen F, 15 Okt 2018
Slutdatum för visning: 16 Okt 2018