Veteran-ol 5 sept 2018

Välkomna till Veteran-ol vid Emmaboda Flygbana den 5 sept. Vägvisning 3 km öster om Lindås. Start mellan kl. 10 och 11.

Inbjudan

Jörgen F, 3 Sep 2018
Slutdatum för visning: 5 Sep 2018