Ungdomens 5-dagars etapp4

Samling i Ryggamo klockan 17.45.
Vägvisning från väg 120, 4 km öster Emmaboda.

Kerstin, 27 Maj 2018
Slutdatum för visning: 29 Maj 2018