Ungdomens 5-dagars

Dags att anmäla till ungdomens 5-dagars.
Anmälan görs senast kl 20.00 tisdagen innan följande etapp.

Anmälan till Kerstin, tel 10611, 0730 911 941 eller kerstin@hjalmarssons.nu. Skugga är tillåten i klasserna Inskolning, HD 10, 12 och 13-16 lätt.

Kerstin, 26 Apr 2018
Slutdatum för visning: 5 Jun 2018