Sprintstafett på tisdagsträningen

Stafettlagen utgörs av två löpare som springer två sträckor var.

Klubbens SportIdent-pinnar används. Nattlampa och ev kompass behövs.
Alla har nummerlapp.
Löpare 1 startstämplar och springer sträcka 1, växlar med pinnen till löpare 2 som tar kartan med sträcka 2, springer sin bana och växlar med "pinnen" till löpare 1 som tar kartan med sträcka 3. På samma sätt växlar löpare 1 till löpare 2 för sista sträckan. När sträcka 4 är avklarad målstämplar löpare 2.
Sträckorna ar "gafflade", d.v.s. lagen springer de fyra sträckorna i olika ordning.
Ungdomarna får bestämma vem de vill bilda lag med men de vuxnas lag bestämmer vi för att göra jämnstarka lag.

Gun-Britt o Jörgen, 13 Nov 2017
Slutdatum för visning: 14 Nov 2017