Skäverydsbladet

Nu är det dags att skicka in ditt bidrag till tidningen.
Maila gote.lundberg@telia.com senast den 15/10

Vi tänkte till höstens nummer testa att inte dela ut några uppdrag. Utan i stället ger vi lite exempel på saker att skriva om. Hugg något, eller kom på något helt annat!
Exempel:
Göteborgsresan
O-ringen (både 2017 och 2018)
Tjoget (både 2017 och 2018)
High Chaparall
Fyrklövern
Daladubbeln
Tävlingar utanför Sverige
Familjekurs
U5-dagars/ Bödalägret
DM-tävlingar
Återblickar från förr
Årsfest
Årsmöte
Allaktivitetsdag

Tidningskommittén, 3 Okt 2017
Slutdatum för visning: 15 Okt 2017