Tisdagens träning

Momentbanor är dagens träningstema

Samlingsplats är "Stenstolparna" där Storgatan, väg 28, Rasslebygdsvägen och Getasjövägen möts.
Fyra banor 4,5 - 1,3 km med olika svårighetsgrader.

Christer, 11 Sep 2017
Slutdatum för visning: 13 Sep 2017