Träningen på tisdag

ska träna Ditt kartminne. Samling Emmaboda Sporthall kl 17.30.

20 kontroller med olika poäng finns markerade på skolgårdskartan som finns uppsatt på anslagstavlan i sporthallen. Memorera så många kontroller Du kan och spring ut och stämpla.(SportIdent) Du får återvända hur många gånger Du vill till kartan. Maxtiden är 45 min. För varje minut Du överskrider får Du en poängs avdrag.

Jörgen F, 5 Mar 2017
Slutdatum för visning: 7 Mar 2017