Protokoll

Nu finns protokoll från årsmötet och konstituerande
styrelsemötet den 19 febr 2017 i Dokumentarkivet.

Jörgen F, 24 Feb 2017
Slutdatum för visning: 31 Mar 2017