Tisdagens träning

Kartminne med poängplock!

Vi samlas i klubbhuset i Skäveryd, för info och anmälan. Vi kommer att träna kartminne. Detta gör vid med tre bon som har 6-7 kontroller vardera. Alla får en karta där bona är utsatta. Vid respektive bo finns det fastsatta kartor, med boets kontroller, som man skall läsa in. Därefter skall man besöka dessa kontroller, utan att ha stöd av kartan, endast med sitt kartminne; och stämpla.
Det har nyligen gallrats i träningsområdet och är därför risigt i skogen. Ta det försiktigt!

Det finns bo från lätt till svårt. Man får poäng för varje kontrollstämpling samt stämpling vid boet. Man får poäng endast för en stämpling vid respektive kontroll. Ni som har, ta med pannlampa, SI-pinne och kompass, Övriga lånar av klubben.

Välkomna/Patrik

Patrik, 7 Feb 2017
Slutdatum för visning: 8 Feb 2017