Tisdagens träning

Kartminne med poängplock

Vi samlas vid gräsmattan jämte simhallens parkering för info och anmälan. Vi kommer att träna kartminne. Detta gör vid med fyra bon som har 5- 7 kontroller vardera. Alla får en karta där bona är utsatta. Vid respektive bo finns det fastsatta kartor, med boets kontroller, som man skall läsa in. Därefter skall man besöka dessa kontroller, utan att ha stöd av kartan, endast med sitt kartminne; och stämpla.

Det finns bo från lätt till svårt. Man får poäng för varje kontrollstämpling samt stämpling vid boet. Man får poäng endast för en stämpling vid respektive kontroll. Ta med pannlampa för säkerhets skull. Klubben har ett antal att låna ut.

Välkomna/Patrik

Patrik, 30 Sep 2016
Slutdatum för visning: 5 Okt 2016