Påminnelse Tjoget-möte

Alla Tjoget-ansvariga kallas till erfarenhetsmöte måndag den 22 aug kl 18.00 i Skäveryd. Har Du inte möjlighet att delta förutsätter vi att Du mailar Joakim Dina synpunkter och erfarenheter på årets Tjoget så att de kan bli dokumenterade. Andra personer som har synpunkter på organisation, material,mm, är naturligtvis också välkomna!

Ansvariga för årets Tjoget: Joakim E, Peter Ekdahl, Ola F, Nicklas K, Erland T, Linus M, Kent E, Erik N, Gun-Britt F, Christer M, Per P, Monica P, Peter Eriksson, Patrik F, Pernilla K, Ronny H, Gustaf T och Jörgen F.

Jörgen F /bitr tävl.led, 21 Aug 2016
Slutdatum för visning: 22 Aug 2016