NU

har vi bestämt....

Tjogetmöte måndagen den 22 aug 2016 kl 18.00 i Skäveryd. Alla områdesansvariga bör delta så boka in tiden redan nu.
/Tävlingsledningen

Jörgen, 5 Jul 2016
Slutdatum för visning: 22 Aug 2016