PM för träningen den 15/3-06

Träningen är stafett med sprintkaraktär.

Det är två deltagare i varje lag. Det finns två svårighetsgrader på banorna. Lång A och B respektive Kort A och B. De långa banorna är ungefär 3km långa och har vardera 17 kontroller, de korta är ungefär 1,7 km långa och har vardera 9 kontroller. Vi använder Sportident. Ni väljer lagkamrat, och laget väljer sedan antingen de långa eller de korta banorna. Ni skriver upp er hos sekretariatet. För att spara tid så startar bägge i laget samtidigt; med A- respektive B-bana. Start sker med 1 minuts mellanrum, mellan lagen. Vid starsignal starstämplar bägge i laget och vid målgång så målstämplar alla och därefter stämplar för tid. Resultatet kommer sedan räknas samman i respektive lag.

Patrik, 14 Mar 2016
Slutdatum för visning: 16 Mar 2016