Reseräkningsprogrammet är åter "öppet"

Nu kan du åter registrera både reseräkningar och anmälningsavgifter.

Registreringen har varit avstängd sedan senaste utbetalningen men är nu öppen igen i och med att årets ersättningsnivåer är fastlagda av årsstämman.

Kassören, 9 Feb 2016
Slutdatum för visning: 19 Feb 2016