Dags för höstens reseräkningar

Den 16 december "stänger vi systemet" några dagar för utbetalning av höstens resor och startavgifter.

Se därför till att registrera dina resor du gjort under hösten innan detta datum.
Har du haft utlägg för tävlingsavgifter så registrera även dessa.

Notera: Tävlingsavgifter där inte kvitto och resultatlista översänts kommer inte att betalas ut.

Så har du tävlat under sommaren och hösten är det bra om du loggar in och kontrollerar att eventuella justeringar ser korrekta ut och att kvitto och resultat är registrerat på alla dina tävlingar.

Du finner dina avgifter och justeringar längst ner på "Medlemssidan" direkt när du loggat in.

Kassören, 20 Nov 2018
Slutdatum för visning: 23 Dec 2018