Nytt styrelsemöteprotokoll!

Protokoll från styrelsemötet 2015-10-14 i dokumentarkivet.

Protokollet från senaste styrelsemötet är nu i dokumentarkivet. Vi pratade t.ex. om OCAD-uppdateringar, Tjoget-förbättringar, senaste zonmötet, eventuellt barnlopp och hur vi bäst hanterar arbetet med att ta fram en ny karta.

Stina, 22 Okt 2015
Slutdatum för visning: 31 Okt 2015