Styrelsemötesprotokoll

Nytt styrelsemötesprotokoll upplagt!

Ni hittar nu ett nytt styrelsemötesprotokoll i dokumentarkivet. Vi diskuterade bl.a. kring medlemsrekrytering och hur vi får roligt tillsammans.

Stina, 29 Jun 2015
Slutdatum för visning: 30 Jun 2015