Lite nytt kring avresetiderna

Numera ligger avresetiderna i en lista ovanför nyheterna.

I och med att avresetiderna nu presenteras i listformat så blir informationen enklare att hantera i förväg.
En ytterligare fördel är att informationen om avresetider (preliminära tider i alla fall) nu är synliga ganska tidigt.

För varje avresa finns även en I-symbol i slutet på raden. Klicka på symbolen så visas en komplett informationssida.

Viktigt! Kolla avrestiderna löpande

Eftersom de första tiderna baserar sig på inbjudan så kan dessa ändras när PM kommer och sträckan till start eller från parkeringen justerats.

Skulle det visa sig att första start för anmälda i klubben skiljer sig allt för mycket från tävlingens start så kan tiden flyttas för att vi skall undvika allt för mycket tid på TC. (Detta kan göras först när startlistan lagts ut.)

Dessutom kan avresesamordnare ändras efterhand som vi anmäler oss. (Försöker se till så att det blir olika avresesamordnare för varje tävling.)

Är du avresesamordnare?

Aktuell avresesamordnares initialer visas för varje avresa. (Håll markören över initialerna så visas mer information.)
Avresesamordnaren meddelar kassören om det är någon eller några bilar som inte kan fyllas vid avresan från Xylem, så justerar vi upp reseräkningen i efterhand.

Allmänt

Om inget annat noterats ovan så sker avresa alltid från Xylems parkering.
Se gärna att du är på plats i god tid så att vi kan fylla bilarna. Det är bra om du anmäler till samordnaren om du INTE kommer till samlingen. Detta oaktat om du brukar åka ensam eller inte. Dessutom är det bra om du också anmäler att du tänkt komma till samlingen i de fall du inte är anmäld utan bara tänkt åka med och springa öppna banor.

Gustaf, 24 Feb 2015
Slutdatum för visning: 30 Jun 2015