Styrelsemöte-protokoll utlagt!

Senaste protokollet är nu i dokumentarkivet.

Skidåkningen fick gå före, men nu är protokollet från årets första styrelsemötet i utlagt!

Stina, 8 Feb 2015
Slutdatum för visning: 12 Feb 2015