Tilda´s Poäng-Ol bra träningsstart

23 EVOK:ar fick en tuff uppgift att lösa när Tilda satt ut 20 kontroller i Skäveryd.

Endast en löpare hant besöka alla kontroller inom maxtiden en timma.

Det bommades en hel del, trots att nästan alla skärmar satt helt rätt.

Några hade vi lite problem med lamporna (slarvigt att inte ladda ordentligt).

Gustaf och Ola sprang med nya pinnar som tyvärr för snabba för programmet SISports som vi använder vid poängorientering. De lyckades båda få ihop 150 poäng och hade tiden 53:07. Med andra ord väl använd tid.

Nästa tisdag är vi också i Skäveryd. Då är Ellen ansvarig och det blir distansträning "följa John".

Se resultat

Ronny, 13 Jan 2015
Slutdatum för visning saknas